Головна » бізнес » Нагромадження капіталу

Нагромадження капіталу

бізнес : Нагромадження капіталу
Що таке накопичення капіталу

Накопичення капіталу зазвичай стосується збільшення активів від інвестицій або прибутку. Фізичні особи та компанії можуть акумулювати капітал за рахунок інвестицій. Інвестиційні активи, як правило, отримують прибуток, який сприяє створенню капіталу. Заощадження та автоматизоване інвестування можуть бути важливими для надання допомоги окремим інвесторам з накопиченням капіталу.

НАРУШЕННЯ ВНИЗУ Накопичення капіталу

Нагромадження капіталу - продукт капітальних вкладень. Накопичення капіталу також збільшується із поверненням інвестицій. Фізична особа чи компанія можуть накопичувати капітал різними способами, серед яких є купівля інвестицій та заощадження інвестицій. Повернення інвестицій також може призвести до накопичення капіталу, зокрема, від таких подій, як інвестиційний прибуток, орендна плата, відсотки, роялті або приріст капіталу. Суб'єкти господарювання часто збільшують свою власність у прибуткових активах, щоб забезпечити більший нагромадження капіталу. Інвестори також можуть регулярно вносити внесок у капітальну базу для накопичення капіталу та отримання прибутків від капіталу.

Накопичення корпоративного капіталу

Компанії прагнуть акумулювати капітал насамперед за рахунок прибутку від продукції та послуг, які вони виробляють. Структура капіталу компанії та стан здоров'я капіталу можна визначити з їх фінансової звітності. Як правило, баланс дає короткий опис капіталу компанії, вираженого як власний капітал, який представляє активи компанії за вирахуванням зобов'язань. Звіт про рух грошових коштів також показує компоненти накопичення капіталу. Звіт про рух грошових коштів зазвичай розбивається на три частини: грошові потоки від операційної діяльності, інвестиційної діяльності та фінансування. Усі три аспекти звіту про рух грошових коштів можуть показувати накопичення капіталу за рахунок позитивних грошових потоків. Звіт про прибутки та збитки також надає вичерпний звіт про прибутки, який може сприяти накопиченню капіталу.

Нагромадження інвестиційного капіталу

Нагромадження інвестиційного капіталу відбувається за рахунок регулярних заощаджень, приросту капіталу, відсотків або інших позитивних потоків капіталу, які є результатом інвестицій. Нагромадження інвестиційного капіталу може бути досягнуто за допомогою різних видів інвестицій. Деякі загальні інвестиції, які пропонують потенціал для збільшення капіталу та накопичення капіталу, включають публічно торгувані акції, облігації, фондові торги та пайові фонди. Регулярний внесок у ці інвестиції може допомогти забезпечити більше нагромадження капіталу.

Різні типи інвесторів домагаються приросту капіталу та більшого накопичення капіталу. Для отримання більшого нагромадження капіталу індивідуальний інвестор може придбати більше акцій певної акції або пайового фонду протягом тривалого періоду часу. Інвестори можуть управляти капіталом на різних видах рахунків для всебічного накопичення капіталу. Плани 401 тис., Брокерські рахунки, рахунки на грошовому ринку, ощадні рахунки та чекові рахунки можуть бути використані для накопичення капіталу.

Інституційні інвестори управляють портфелями з метою накопичення капіталу. Вони розгортають інвестиційну стратегію або керують інвестиційною програмою для накопичення капіталу для інвесторів. Вони можуть вирішити збільшити свої активи в цільовій позиції, щоб накопичити більший капітал. Пенсійні фонди та пенсійні фонди покладаються на накопичення капіталу протягом певного періоду, щоб забезпечити дохід при виході на пенсію.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Управління готівкою Управління готівкою - це процес управління надходженнями та відтоками грошових коштів. Моніторинг грошових коштів необхідний як фізичним особам, так і підприємствам для фінансової стабільності. детальніше Аналіз фінансової звітності Аналіз фінансової звітності - це процес аналізу фінансової звітності компанії з метою прийняття рішень. детальніше Визначення автоматичного інвестиційного плану (AIP) Автоматичний інвестиційний план - це інвестиційна програма, яка дозволяє інвесторам регулярно вносити кошти на інвестиційний рахунок. детальніше Як інтерпретувати фінансову звітність Фінансова звітність - це письмові записи, що відображають ділову діяльність та фінансові результати діяльності компанії. Фінансова звітність включає баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів. докладніше Розподіл: знайте, що вам належить до розповсюдження - це виплата активів з фонду, рахунку чи індивідуального забезпечення інвестору. Це зазвичай відбувається, коли пайовий фонд або компанія отримує прибуток і повертає ці гроші акціонерам. Розподіл також стосується обов'язкових вилучень фізичних осіб з пенсійного рахунку. більше Накопичення активів Нагромадження активів - це збільшення фінансових активів, утримуваних за рахунок прибутку, заощаджень та прибутку від інвестицій. більше Партнерські посилання
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар