Головна » бізнес » Оригінальна вартість

Оригінальна вартість

бізнес : Оригінальна вартість
Що таке первісна вартість

Початкова вартість - це загальна ціна, пов'язана з придбанням активу. Початкова вартість активу враховує всі товари, які можна віднести до його придбання та здачі активу у користування. Ці витрати включають ціну закупівлі та такі фактори, як комісії, транспорт, оцінки, гарантії та встановлення та тестування. Первісна вартість може бути використана для оцінки типу активів, включаючи обладнання, нерухомість та інструменти безпеки.

НАРУШЕННЯ ВНИЗ Оригінальна вартість

Початкова вартість включає всі кількісно оцінені аспекти придбаного активу. Наприклад, компанія закуповує деталь обладнання з цінником 20 000 доларів. Покупка передбачає також 1000 доларів гонорару, 700 доларів витрат на доставку та доставку та 3000 доларів США за встановлення та гарантію. Початкова вартість цього обладнання становитиме 20 000 доларів + 1000 доларів + 700 доларів + 3000 доларів США = 24 700 доларів. Також відомий як історична вартість, загальний термін у загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку (GAAP), це первісна вартість, записана на балансі. У балансі та примітках до фінансової звітності будуть відокремлені історичні витрати основних засобів (ПДО) та накопичена амортизація цих довгострокових активів. Різниця відома як балансова вартість.

Визначення первісної вартості активу є важливим при обчисленні податкової бази активу. Початкова вартість активу охоплює більше, ніж ціна придбання активу, і додані разом витрати можуть зменшити потенційний оподатковуваний прибуток від продажу активу. База оподаткування може бути розрахована, беручи первісну вартість і віднімаючи накопичену амортизацію активу. Припустимо, що для обладнання, описаного вище, накопичена амортизація становить 14 700 доларів. Балансова вартість у книгах компанії складе 10 000 доларів США (24 700 доларів США за первісною вартістю менше 14 700 доларів США, що накопичилися амортизацією). Якщо компанія продає актив за 15 000 доларів, він би зафіксував прибуток від продажу активів у 5000 доларів.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Амортизація Амортизація - це метод обліку розподілу вартості матеріального активу протягом його строку корисного використання і використовується для обліку зниження вартості з часом. докладніше Накопичена амортизація Визначення Накопичена амортизація - це сукупна амортизація активу до однієї точки його життєдіяльності. докладніше Як аналізувати основні засоби та обладнання - ЗНЗ Основні засоби (ПЗП) є довгостроковими активами, важливими для бізнес-операцій, і не легко їх перетворюють у грошові кошти. Закупівлі НДП є сигналом того, що керівництво вірить у довгострокові перспективи та прибутковість своєї компанії. докладніше Що таке капітальний актив? Капітальний актив - це матеріальний актив, термін корисного використання якого перевищує рік, який не призначений для продажу в звичайному процесі діяльності бізнесу. Детальніше про амортизовану вартість Амортизована вартість - це первісна вартість основного засобу за вирахуванням накопиченої амортизації; це чиста балансова вартість активу. більше Визначення капіталізованих витрат Капіталізована вартість - це витрати, що додаються до бази витрат основних засобів на балансі компанії. більше Посилання партнерів
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар